ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

210-36 10 309

Διεύθυνση Επικοινωνίας:
Αγίου Ισιδώρου 1
114 71, Αθήνα
E-mail:
info@meda.gr

Αρχική ΣελίδαΕκτύπωσηΑναζήτησηEnglish

Όροι χρήσης

 
Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο της MEDA Communication, Ανώνυμη Εταιρία Επικοινωνίας Κοινωνικής Διαχείρισης & Ανάπτυξης. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο της MEDA Communication έχουν ως σκοπό την ενημέρωσή σας. Παρακαλούμε, προτού επισκεφτείτε ή χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό μας τόπο, διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
 
1. Χρήση της Ιστοσελίδας.
Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο δικτυακό τόπο της MEDA Communication σκοπό έχουν την ενημέρωσή σας. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου μας απευθύνεται σε επιχειρήσεις, εθελοντικές οργανώσεις και φορείς που ασχολούνται με το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τους ενδιαφέρει η Επικοινωνιακή τους πολιτική, καθώς και στο ευρύτερο κοινό. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στο δικτυακό τόπο της MEDA Communication  και κάθε χρήση του, υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Με κάθε πρόσβαση και χρήση του υλικού αυτού δηλώνεται η αποδοχή από μέρους σας όλων των όρων και των προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα. 
 
2. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων.
Η MEDA Communication Α.Ε. σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού της τόπου. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε για περισσότερες λεπτομέρειες τη δήλωση προσωπικών δεδομένων στην αντίστοιχη ενότητα του δικτυακού μας τόπου.
 
3. Χρήση υπερσυνδέσμων (Hyperlinks).
H MEDA Communication Α.Ε. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου διαδικτυακού τόπου περιλαμβανομένου και αυτού μέσω του οποίου αποκτήσατε πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο, ή στον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού μας τόπου. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη σε συνάρτηση με τις ως άνω σελίδες ή τους συνδέσμους (links). Για το λόγο αυτό φέρετε την ευθύνη όταν επισκέπτεστε οποιοδήποτε υπερσύνδεσμο για την τήρηση των δηλώσεων περί Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των όρων χρήσης που αναγράφονται σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.
 
4. Σήματα.
Όλες οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του τρόπου εμφάνισής τους (κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις), αποτελούν σήματα της MEDA Communication A.E. ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, των δικαιούχων αδειών ή των συνεργατών της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση ή/και η παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθεμίτου Ανταγωνισμού κ.λ.π. Σας ενημερώνουμε ότι η MEDA Communication προστατεύει ενεργά και δυναμικά τα πνευματικά της δικαιώματα, στο μέγιστο βαθμό που της το επιτρέπει η υφιστάμενη νομοθεσία.
 
5. Πνευματικά Δικαιώματα.
Η πνευματική ιδιοκτησία του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου ανήκει ολοκληρωτικά στη MEDA Communication και προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις (Copyright © 2006 MEDA Communication A.E.) με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της MEDA Communication A.E. Η χρήση του περιεχομένου ή μέρος αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της MEDA Communication A.E., και συνεπώς δε μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του διαδικτυακού τόπου μας δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της MEDA Communication A.E.
 
6. Εφαρμοστέο Δίκαιο.
Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα εμπίπτουν στους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.
 
7. Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.
Εάν κάποιος από τους ανωτέρω αναγραφόμενους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος ή προϋπόθεση θα θεωρηθεί ως μη καταγεγραμμένος, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστικότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η MEDA Communication A.E. μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει συνολικά ή μέρος των Όρων και των Προϋποθέσεων Χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται με οποιαδήποτε τροποποίηση από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας. Η MEDA Communication A.E. διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 

© 2006 MEDA communication.
Προσωπικά Δεδομένα | Όροι Χρήσης